անձուկ

անձուկ

Dasnabedian 1995: 414

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 4,5 8,7
désir, envie

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՆՁՈՒԿ — (ձկի, կամ կոյ, կաց.) NBH 1 0196 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ԱՆՁՈՒԿ գրի եւ ԱՆԾՈՒԿ. στενός angustus Ոյր անցքն կամ միջոցն եւ դիրքն է փոքրիկ. նեղ. անմասն ʼի լայնութենէ կամ յընդարձակութենէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁԿԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0191 Chronological Sequence: Early classical ա. στενώτερος angustior Առաւել անձուկ, նեղ եւ դժուարին. աւելի նեղ. ... *Արդարեւ անձուկ է, եւ առաւել անձկագոյն զնա մեք (կամ մեզ) գործեմք, յորժամ լայնիցեմք զանձինս: Տանջելն ʼի բանտի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁԿԱՆԱՄ — (ացայ, ցեալ.) NBH 1 0191 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical չ. ԱՆՁԿԱՆԱՄ որ եւ ԱՆՁԿԱԼ. ποθέω, ἑπιποθέω desidero, concupisco Անձուկ ունել կամ կրել. կարօտանալ. ցանկանալ. փափաքել. ... *Ի մեկնել նորա՝ անձկանայ առ նա: Անձկացեալ եմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0191 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 13c գ. ԱՆՁԿՈՒԹԻՒՆ գրի եւ ԱՆԾԿՈՒԹԻՒՆ. στενοχωρία, συνοχή angustia, coarctatio Անձուկ գոլն. ամփոփումն. նեղութիւն տեղւոյ, եւ նուազութիւն իրաց. սակաւութիւն. ... *Անձկութիւն վայրացն. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆՈՒՐԲ — (նրբի, ից, կամ ոյ, ոց.) NBH 2 0452 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. λεπτός, ψιλός tenuis, subtilis, minutus ἱσχνός exilis. Բարակ. անօսր. անգայտ. սուր. նուազ ըստ լայնութեան. անմասն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎԱՏԱԽՏԱՐԱԿ — ( ) NBH 2 0786 Chronological Sequence: 6c, 13c ա. պ. պէտէխթէկ. որպէս չարախտար կամ չարաստղ. Չարաբախտ. թշուառ. ուստի՝ ՎԱՏԱԽՏԱՐԱԿ ԱՌՆԵԼ՝ է Չուառացուցանել, վատթարել. *Անձուկ լաշկարաւ վատախտարակ արարեալ՝ այսրէն դարձուցանէր. Եղիշ. ՟Ը: (Իսկ Հին բռ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԱՆԻ — (նւոյ կամ նոյ, նիք, նեաց.) NBH 2 0979 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ՔԱՆԻ՛. πόσος quot? quantus? Որպէս հարցական, եւ իբր հարցական, Ո՞րչափ, ո՞րքան թուով. ո՞րքանիք. քանի՞ հատ, ո՛րչափ. ... *Քանի՞… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԿԱՏ — I. (ի.) NBH 1 0023 Chronological Sequence: 10c գ. ἁκάτιον կամ ἅκατος navicula, cymba Փոքրիկ եւ անշուք նաւակ. կուր. մակոյկ. ... *Իբր զակատ մի անձուկ նաւի ʼի շարժութեան ալեաց. Նար. ՟Կ՟Գ: II. ԱԿԱՏ ( ) NBH 1 0023 Chronological Sequence: Early… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՆՁՈՒԿ — ( ) NBH 1 0065 Chronological Sequence: 10c ա. Կարի անձուկ եւ նեղ. նեղկուկ. ... *Ամենանձուկ ճանապարհին փայտ նորոգութեան. Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՓՈՓ — ( ) NBH 1 0077 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ա.մ. գրի եւ ԱՆՓՈՓ. (լծ. յն. ամֆի՛ շուրջանակի, յամենայն կողմանց. եւ անֆո՛, լտ. ա՛մպօ երկոքեան.) Ժողովեալ ʼի մի ʼի չորից կողմանց կամ երկուստեք, կամ երկոքումբք ափովք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՆՁՈՒԿ — ( ) NBH 1 0107 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. Ոչ անձուկ. ոչ նեղ. լայն. ընդարձակ. լանուարձակ. ... *Անանձուկ կայան. Նար. խչ.: ԱՆԱՆՁՈՒԿ. իբր ոչ անձկալի. կամ յորում ոչ լինի անձկալ իմիք. *Յիշատակէ զանանձուկ եւ զանսէր ժամանակն գեհենին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.